Regioon:
Periood:
Näita keskusi:
Tõmbekeskused Sihtkohad

Turistide teekonnad:Väliskülastajate tõmbekeskuste ja sihtkohtade rakendus

Abi? Allalaetavad_failid

Abi

Kaardirakendusel on märgitud Eesti omavalitsuste põhjal väliskülastajate tõmbekeskused ja sihtkohad. Keskuste tüübid on määratud aasta (2011) jooksul ööbimistega külastuste arvu järgi – üle 10 000 ööbimisega külastusega paik on määratud tõmbekeskuseks (punane), vähemate ööbimisega külastustega kohad on märgitud sihtkohtadeks (rohelised).

Rakenduse alusandmestikuna on kasutatud anonüümse passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid, millega registreeritakse välisriikide telefonide paiknemine ja liikumine Eesti piires. Ühtegi isikut ega telefoninumbrit ei ole antud meetodit kasutades võimalik tuvastada, kasutatud on andmestiku anonüümset ning täisautomaatset töötlust. Andmed on üldistatud üldpopulatsioonile ehk kõigi külastajate arvule, kasutades OÜ Positium LBS ja Tartu ülikooli koostöös välja arendatud üldistusmudelit. Üldistusmudel kasutab andmete korreleerimist majutusandmestiku ja teiste andmestikega hindamaks võimalikult täpselt väliskülastajate külastuste arvu.

Meetod eristab Eestit läbivad transiitreisid ning pikaajalised külastused (ei ole kuvatud külastuste arvus), külastajate päritoluriigid ning külastuse tüübid (ööbimisega ja ilma ööbimiseta külastused). Ööbimisega külastuste arv tuvastatakse piirkonnas öisel ajal paiknenud telefonide arvu järgi, lühiajalised (ilma ööbimiseta) külastused tuvastatakse piirkonnas teatud aja jooksul, kuid mitte öisel ajal, viibivate telefonide arvu järgi. Eesti on jaotatud nelja regiooni vahel (Tallinn, Põhja-Eesti ilma Tallinnata, Lõuna-Eesti ning Lääne-Eesti). Infoaknas esitatakse 5 suurima osatähtsusega päritoluriigi külastajate arvud ja selle omavalitsuse tähtsamad turismiatraktsioonid.

Külastajate liikumise peamised marsruudid on määratud keskust külastanud külastajate eelnevate ja hilisemate liikumiste põhjal. Kaardil on kujutatud kuni 75 tähtsamat (kõige rohkem liikumisi) ühendusjoont kohtade vahel, kus külastajad on enne (punasega) ja pärast (sinisega) valitud paiga külastamist viibinud.

Rakenduses on võimalik kuvada 2011. a külastused kokku ning kolme suvekuu (juuni, juuli, august) andmed eraldi. Võimalik on ka tsentreerida nelja regiooni vaatele. Kogu andmestikku on võimalik alla laadida Microsoft Excel andmeformaadis.

Rakendus on loodud OÜ Positium LBS poolt EASi tellimusel suvel 2012.